Studio

Min studio är anpassad för att spela in radioreklam och speakerröster, samt ljudlägga film. Studion bygger på redigeringsprogrammet Studio One, samt ljudkort och inspelningsutrustning av hög kvalitet. Detta ger bra funktionalitet och ett optimalt arbetsflöde i studion.

Studio för radioreklam och speakerröster

Jag arbetar primärt ”in the box”, dvs mjukvarubaserat och med ett minimum av extern hårdvara. Om man som jag ofta arbetar med flera parallella projekt är det enkelt att snabbt växla mellan sessionerna, med alla parametrar säkert sparade. Genom åren har jag arbetat med de flesta större ljudredigeringsprogram, bla Logic, Pro Tools och Nuendo, men har de senaste åren fastnat för Studio One. Detta är ett fantastiskt redigeringsprogram som går snabbt att arbeta i, och med mycket bra plugins för ljudprocessing.

Här kan du se varför även superproducenten Teddy Riley väljer Studio One.

Utrustning i studion

I de allra flesta fall sker inspelning och redigering på plats i studion. Här finns lämplig akustik och utrustning för fullständig kontroll över inspelningsprocessen, vilket självfallet ger bäst ljudkvalitet. Men behöver jag spela in på annan plats så har jag även portabel utrustning. Det händer ibland att jag behöver spela in hos kund, göra en intervju på stan eller spela in en ljudeffekt på fältet.

DAW: Presonus Studio One
Controller: Presonus Faderport
Audio interface
: RME Babyface Pro
Microphone
: Sennheiser MK4
Mic pre: Golden Age Pre-73
Monitors
: KRK VXT6
Headphones: Audio Technica ATH-M50x
Headphone amp: Presonus HP4
Computer: Dell XPS 13